Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại Việt Nam
The forest and farm facility in Vietnam

Bản tin FFF


Hội Nông dân- Cánh tay nối dài của FFF tại Việt Nam
2017-10-03 14:30:54

(Cổng ĐT HND)- Tại Việt Nam, Hội NDVN  là đơn vị  được Chương trình hỗ trợ rừng và Trang trại (FFF) lựa chọn là đối tác chính để thực hiện.

Hội thảo khởi động tại Yên Bái và Bắc Kạn tháng 3 năm 2015Mục tiêu của FFF tại Việt Nam là nhằm giúp hộ gia đình sản xuất trang trại và rừng, đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống tốt hơn; sinh kế và thu nhập của họ được cải thiện và đảm bảo ổn định từ sản xuất trang trại và quản lý rừng bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo.


Đồng thời qua đó, xây dựng năng lực cho cán bộ Hội Nông dân Việt Nam và các tổ chức nông dân sản xuất trang trại và rừng tại 02 tỉnh Yên Bái và Bắc Kạn hoạt động hiệu quả, cung cấp dịch vụ tốt cho hội viên trong sản xuất và kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động các tổ hợp tác, HTX, mạng lưới các tổ chức sản xuất trang trại và rừng.

 
Hội ND và các tổ chức nông dân trang trại và rừng tham gia vào quá trình ra quyết định và xây dựng chính sách về các vấn đề liên quan đến đất đai, bảo vệ và phát triển rừng và đời sống của nông dân ở cấp địa phương, cấp quốc gia cũng như cấp độ quốc tế.

Chương trình FFF tại Việt Nam được thực hiện gồm 3 hợp phần.


Hợp phần 1: Tăng cường năng lực cho Hội Nông dân Việt Nam ở cấp cơ sở, đặc biệt là trong quản lý và phát triển tổ chức và xây dựng các hình thức kinh tế hợp tác để sản xuất kinh doanh hiệu quả, cải thiện sinh kế và tham gia trong vận động chính sách.


Kết quả mong đợi 1: HND các cấp đại diện nông dân làm rừng và trang trại là những tổ chức mạnh, xây dựng các mạng lưới hoạt động hiệu quả, tham gia vận động chính sách, bảo vệ quyền lợi cho nông dân.


Sản phẩm 1.1. Các hộ trang trại và rừng, phụ nữ, người dân cộng đồng riêng lẻ được tổ chức lại và tăng cường hợp tác trong mạng lưới, liên minh và hiệp hội (hoạt động hiệu quả và đảm bảo về giới)... phát triển các chuỗi sản phẩm.


Sản phẩm 1.2. Sự phối hợp trong đối thoại chính sách giữa tổ chức những nông dân sản xuất nhỏ, phụ nữ, cộng đồng người dân, khu vực tư nhân và chính phủ được tăng cường.


Kết quả mong đợi 2: Các tổ nhóm nông dân sản xuất trang trại và rừng được tổ chức thành các tổ hợp tác, HTX hoạt động hiệu quả, có khả năng và nguồn lực đầu tư sản xuất rừng và trang trại bền vững và tham gia vào thị trường.


Sản phẩm  2.1. Tổ chức trang trại và rừng tại địa phương có kiến thức về phát triển kinh doanh (bao gồm thị trường) và tiếp cận với các thể chế tài chính.


Sản phẩm 2.2. Thành lập và tăng cường năng lực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ để hỗ trợ cho nông dân sản xuất nông nghiệp và rừng.


Sản phẩm 2.3. Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức trang trại và rừng (FFPOs) có sự tham gia của nam, nữ để gia tăng sức mạnh, tăng hoạt động thưc tiễn và duy trì mạng lưới.


1.Hợp phần 2: Tạo diễn đàn đa ngành, diễn đàn nông dân trang trại và rừng/đối thoại/tham vấn với Chính phủ và chính quyền địa phương về phát triển trang trại và rừng bền vững và các vấn đề liên quan, tăng cường cơ chế tham vấn ​​của Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức nông dân sản xuất trang trại và rừng với cơ quan chính phủ và các ngành.


Kết quả mong đợi 3: Tăng sự điều phối và hợp tác đa ngành (các diễn đàn của Chính phủ, tổ chức nông dân, khu vực tư nhân, tổ chức dân sự, tổ chức phi chính phủ, …) về quản lý, phát triển trang trại và rừng bền vững ở cấp địa phương và cấp quốc gia.


Sản phẩm 3.1. Thành lập và điều phối diễn đàn đa bên, đa ngành/Ủy ban (có sự tham gia của các tổ chức địa phương, tổ chức dân sự và khu vực tư nhân).


Sản phẩm 3.2. Thông tin được chia sẻ và điều phối giữa các ngành, gia tăng sự hiểu biết và thực hiện các chính sách, chương trình khác nhau liên quan đến tổ chức trang trại và rừng (FFPOs) và các vùng trang trại đối rừng.


2.Hợp phần 3: Đóng góp các sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng của Hội Nông dân Việt Nam và nông dân sản xuất trang trại và rừng với các chương trình/chiến lược trong khu vực và toàn cầu về nông nghiệp và bảo vệ, phát triển rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu.


Kết quả mong đợi 4: Các thông tin về các ưu tiên của nông dân sản xuất nhỏ, phụ nữ, và cộng đồng được đề cập trong các chương trình nghị sự hay các sáng kiến (như các Chương trình nghị sự về an ninh lương thực, giảm nghèo, quản lý rừng, chặt phá rừng bất hợp pháp, thương mại, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu).


Sản phẩm 4.1. Các tổ chức khu vực và quốc tế đại diện cho nông dân sản xuất nhỏ, phụ nữ, cộng đồng tham gia các diễn đàn quốc tế và đàm phán đã thành lập các kênh truyền thông, thông tin với các tổ chức đó ở cấp quốc gia và địa phương (tác động tới các tiến trình chính sách rộng hơn ở cấp khu vực, toàn cầu và ngược lại).


Sản phẩm 4.2. Những kinh nghiệm, bài học, câu chuyện hay và mô hình thực tế được chia sẻ trong  nước, và giữa các nước với khu vực và toàn cầu

Như Hương


KHUYẾN NGHỊ PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ TRỒNG RỪNG PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BÃI THẢI NGÀNH THAN TẠI TỈNH QUẢNG NINH
2018-12-06 10:55:25

Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam là một đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo vệ môi trường, hoàn nguyên môi trường sau khai thác than, thể hiện qua việc tích cực triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư trồng rừng phục hồi môi trường trên bãi thải trong những năm gần đây. Hiện nay, có một bài toán đang đặt ra đối với Vinacomin là sự phù hợp của phương án đầu tư trồng rừng trên các bãi thải mỏ theo hướng trồng rừng phục hồi môi trường kết hợp lấy gỗ trụ mỏ phát triển kinh tế rừng tại Quảng Ninh.

Xem thêm

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRONG LÂM NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
2018-12-06 10:32:34

Tại Việt Nam, các mô hình Hợp tác xã (HTX) đang được xem như là một giải pháp hữu hiệu để tổ chức quản lý sản xuất trong lĩnh vực lâm nghiệp, bởi vì chi phí thấp và thủ tục đơn giản để xây dựng và vận hành tổ chức. Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ để thúc đẩy HTX lâm nghiệp phát triển. Tuy nhiên, phát triển HTX lâm nghiệp vẫn còn rất nhiều thách thức, bởi nhiều chính sách vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của các HTX lâm nghiệp trong thực tế.

Xem thêm

Khai thác phát triển rừng gắn với trang trại bền vững
2017-10-31 09:34:54

(Cổng ĐT HND) – Sáng nay (27/10), tại Hà Nội, Hội NDVN phối hợp với FAO tổ chức Hội nghị tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình Hỗ trợ trồng rừng và Trang trại (FFF) tại Việt Nam giai đoạn I (2015- 2017).

Xem thêm

Phú Thọ: Chương trình FFF tham quan, học tập tại Hòa Bình, Thái Nguyên, Hà Nội
2017-10-12 10:32:26

16:48 - 09/10/2017 (Cổng ĐT HND) - Từ ngày 5 - 7/10, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) tỉnh tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất hiệu quả tại 3 tỉnh, thành: Hòa Bình, Hà Nội, Thái Nguyên. Tham gia đoàn có các cán bộ, thúc đẩy viên cấp tỉnh, cấp huyện của Chương trình FFF, các thành viên của 2 Tổ hợp tác xã Quế Lâm, Chân Mộng huyện Đoan Hùng.

Xem thêm

Forest and Farm Facility in Viet Nam Synthesis 2016.
2017-10-03 15:34:35

The FFF Overall objective The small scaled farms and forest households, ethnic minority people have better life; their livelihood and income are improved and stably ensured from farm and forest sustainable management and production to contribute in poverty reduction.

Xem thêm

Producing organic cinnamon - a new direction for farmers in Dao Thinh commune, Tran Yen district, Yen Bai province
2017-10-03 15:33:11

09:11 - 27/04/2017 The Forest and Farm Facility (FFF) is implemented by Vietnam Farmers' Union (VNFU) in Yen Bai province. In recent years, as implementor of VNFU at provincial level, Yen Bai Farmers’ Union has carried out many activities of FFF on capacity building for farmers' members and FU staff; establishing and reorganizing collective groups and cooperatives; building up sustainable agro-forestry production models; building up linkage and cooperation relationship between enterprises with forest and

Xem thêm

Phóng sự ảnh FFF tham gia Hội chợ hàng Việt 2017 tại Hà Nội và tổ chức Hội thảo kết nối các THT, HTX với thị trường
2017-10-03 14:43:18

Phóng sự ảnh FFF tham gia Hội chợ hàng Việt 2017 tại Hà Nội và tổ chức Hội thảo kết nối các THT, HTX với thị trường 15:37 - 29/09/2017

Xem thêm

Hiệu quả từ Hội nghị bàn tròn cấp xã
2017-10-03 14:41:57

(Cổng ĐT HND)- Trong khuôn khổ thực hiện chương trình hỗ trợ rừng và trang trại FFF tại tỉnh Yên Bái do TW Hội Nông dân Việt Nam triển khai, nhờ hiệu quả từ Hội nghị bàn tròn cấp xã, UBND xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã giải quyết một số vướng mắc cho người dân.

Xem thêm

Cải thiện sinh kế và thu nhập cho nông dân trồng rừng: Cần tìm hướng đi đúng
2017-10-03 14:40:54

(Cổng ĐT HND) - Nhằm giúp các hộ gia đình sản xuất trang trại và rừng, đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống tốt hơn; cải thiện sinh kế và thu nhập, đảm bảo ổn định từ sản xuất trang trại và quản lý rừng bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo, chiều nay (21/9), tại Hà Nội, chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) Trung ương Hội NDVN tổ chức Hội thảo kết nối các tổ chức sản xuất rừng và trang trại với thị trường.

Xem thêm

Yên Bái: Nông dân tăng lợi nhuận khi tham gia trồng rừng theo tiêu chuẩn bền vững
2017-10-03 14:39:39

NHÀ NÔNG CẦN BIẾTCT HỖ TRỢ RỪNG - TRANG TRẠI TIN MỚI NHẤT Hội ND tỉnh và công an tỉnh Thái Bình: Tăng cường phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 – 2021 Tiêu hủy 3.750 con lợn bơm thuốc an thần do dịch lở mồm long móng Thủ tục thiết lập khu chợ biên giới Việt - Trung Hội ND thành phố Hà Nội: Liên hoan tiếng hát cán bộ chuyên trách Yên Bái: Trồng bưởi Diễn giúp nông dân xóa đói nghèo Tôi đánh vợ là đúng hay sai Cảm phục anh nông dân bỏ ra 200 triệu đồng sửa đường cho dân đi Sản xuất lúa giống yên tâm đầu r

Xem thêm

“Lấy người học làm trung tâm” trong đào tạo nâng cao năng lực cho các THT/HTX thuộc Chương trình FFF
2017-10-03 14:38:22

16:23 - 11/08/2017 (Cổng ĐT HND)- Bạn sẽ ngạc nhiên khi nghe một tổ trưởng THT trình bày bản kế hoạch kinh doanh rừng và trang trại với sự hỗ trợ của bản trình chiếu. Một cán bộ HND điều hành thành công hội nghị bàn tròn, thảo luận về các chính sách phát triển rừng và trang trại với Chính quyền và đại diện các cơ quan liên quan; hay một thành viên THT giới thiệu lưu loát về THT sản xuất và chế biến gỗ của mình...

Xem thêm

Phát huy lợi thế của Hội nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ các tổ chức sản xuất rừng và trang trại
2017-10-03 14:37:39

(Cổng ĐT Hội ND)- Qua 02 năm thực hiện Chương trình Hỗ trợ sản xuất rừng và trang trại (FFF), Hội ND đã phát huy những lợi thế hiện có của mình để chủ động thực hiện và thúc đẩy việc thực hiện các bước nhằm hỗ trợ Các tổ chức của người sản xuất rừng và trang trại (FFPO).

Xem thêm

Phóng sự ảnh về hoạt động của FFF Trung ương
2017-10-03 14:36:34

Phóng sự ảnh về hoạt động của FFF Trung ương

Xem thêm

FFF Yên Bái:Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân
2017-10-03 14:35:38

(Cổng ĐT HND)- Thực hiện chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai tại tỉnh Yên Bái. Trong thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên nông dân; thành lập các tổ hợp tác, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững; kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông lâm nghiệp với hội viên, nông dân sản xuất rừng và trang trại.

Xem thêm

Bắc Kạn: Thành công nhờ hỗ trợ của FFF 16:47 - 18/07/2017
2017-10-03 14:33:56

(Cổng ĐT HND)- Sau 2 năm (từ 2015- 2016) triển khai thực hiện chương trình FFF tại tỉnh, Hội ND Bắc Kạn đã thành lập được 5 Tổ hợp tác sản xuất rừng và trang trại trên địa bàn xã Chu Hương và xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể. Điển hình như Tổ hợp tác trồng rừng Mạy Phấy, xã Chu Hương.

Xem thêm

Nông dân tham gia FFF: Thêm nhiều cơ hội từ rừng
2017-10-03 14:32:53

10:56 - 15/06/2017 (Cổng ĐT HND)- Sau thời gian Hội NDVN triển khai chương trình FFF tại Việt Nam đã thu được những kết quả bước đầu. Đã có thêm 9 Tổ hợp tác (THT) được thành lập, 996 hộ nông dân trồng rừng tham gia THT, các thành viên HTX đã sản xuất được các sản phẩm bán ra thị trường…

Xem thêm

Hội Nông dân- Cánh tay nối dài của FFF tại Việt Nam
2017-10-03 14:30:54

(Cổng ĐT HND)- Tại Việt Nam, Hội NDVN  là đơn vị  được Chương trình hỗ trợ rừng và Trang trại (FFF) lựa chọn là đối tác chính để thực hiện.

Xem thêm

Tổng quan về Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại
2017-10-03 14:29:14

(Cổng ĐT HND)- Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) là một chương trình gồm nhiều nhà tài trợ, nằm trong Phân ban Kinh tế, Chính sách và Sản phẩm rừng (FOE) thuộc Ban Lâm nghiệp của Tổ chức Nông Lương của Liên hợp quốc (FAO) và được quản lý bởi một cơ chế đối tác giữa FAO, Viện Quốc tế về Môi trường và Phát triển (IIED), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN).

Xem thêm

Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF): Nông dân đã biết liên kết, nâng cao giá trị hàng hóa
2017-10-03 14:27:45

(Cổng ĐT HND) - Chiều (08/4), tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lều Vũ Điều tiếp và làm việc với đoàn Đánh giá giữa kỳ Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) tại Việt Nam do ông James K. Gasana làm trưởng đoàn.

Xem thêm

Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại đồng hành cùng người dân
2017-07-19 22:15:36

Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) được tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc tài trợ và do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì thực hiện. Sau 2 năm triển khai thực hiện tại tỉnh Bắc Kạn (từ năm 2015 đến 2016) đã thành lập được 5 Tổ hợp tác sản xuất rừng và trang trại trên địa bàn xã Chu Hương và xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể. Điển hình như Tổ hợp tác trồng rừng Mạy Phấy, xã Chu Hương.

Xem thêm

2 năm chương trình rừng và trang trại: Thu nhập của ND tăng 3-12%
2017-07-17 07:48:12

(Dân Việt) Đến nay, sau 2 năm thực hiện chương trình Rừng và Trang trại (FFF) tại Việt Nam, đã có 9 tổ hợp tác, hợp tác xã với 159 thành viên được hưởng lợi với 5 chuỗi sản phẩm gồm: Gỗ keo, gỗ mỡ, quế, hồi và chè được hình thành. Thu nhập bình quân của các Tổ hợp tác tăng từ 3 – 12%.

Xem thêm